MileStones Kinderopvang logo
  Ondersteuningsaanbod voor ge´ntegreerde kinderopvang
 
A A A

De E-Planner

De E-Planner voor Kinderopvang brengt de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind in kaart. Het betreft hier de ontwikkeling van kinderen van 4 tot 13 jaar. De E-planner is gebaseerd op het OnderwijscontinuŘm CED-Groep«. Door met het instrument aan de slag te gaan worden medewerkers in de kinderopvang nog beter in staat gesteld hun activiteitenaanbod af te stemmen op het individuele kind en de gehele groep.

Bij het plannen van het activiteitenaanbod in de buitenschoolse opvang hebben medewerkers te maken met belemmerende en bevorderende factoren die het functioneren en de ontwikkeling van het kind be´nvloeden, zoals gedragsstoornissen of intelligentie. Maar op welke manier en in welke mate is niet goed te bepalen. De invloed van die factoren is wel zichtbaar in de ontwikkeling van het kind, zoals in de ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden. Vaardigheden die het kind hard nodig heeft om verder te komen in de toekomst. Zowel op school, in zijn vrije tijd als thuis. Het is dus van belang om de vaardigheden van kinderen goed te meten.

Ontwikkellijn in de E-Planner

Een ontwikkellijn laat heel nauwkeurig zien, stapje voor stapje, welke ontwikkeling de kinderen doormaken om een bepaald, duidelijk omschreven einddoel te bereiken.

De ontwikkellijn is een praktisch handvat voor het bepalen van activiteiten die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Met een ontwikkellijn kan bewuster en doelgerichter gewerkt worden aan de ontwikkeling van kinderen. In de E-Planner Kinderopvang is de ontwikkellijn sociaal emotioneel opgenomen. Hiervoor is gekozen omdat deze lijn onder andere aangeeft in hoeverre een kind in staat is op te komen voor zichzelf en om te gaan met anderen. In de buitenschoolse opvang heeft men hiermee het meest te maken aangezien men daar met name te maken heeft met speelsituaties in de vrije tijd van het kind.


Klik hier voor de handleiding

Klik hier voor de demo