MileStones Kinderopvang logo
  Ondersteuningsaanbod voor ge´ntegreerde kinderopvang
 
A A A

Partners

Hieronder vindt u een overzicht van de deelnemende instanties aan het project samen met anderen

Aloysius Stichting

 (website)
De Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg, gevestigd te Voorhout, bestuurt 21 scholen in het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs (cluster 4) en het voortgezet onderwijs. Deze scholen zijn over heel Nederland verspreid. Op deze site vindt u uitgebreide informatie over onze stichting en over de scholen die bij onze stichting aangesloten zijn. Alle sectoren en scholen hebben een eigen pagina met specifieke informatie (zie in de linkerkolom: sectoren en scholen).

Een groot aantal van onze scholen verzorgt onderwijs en begeleiding voor kinderen van 4 tot 18 jaar met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen. Deze leerlingen vertonen verstoringen in hun persoonlijkheidsontwikkeling. Daarnaast zijn er in totaal 7 SBO scholen bij de ASOJ aangesloten.

Ambulante Dienst Triade

 (website)
Ambulante begeleiding is begeleiding vanuit het speciaal onderwijs en is bedoeld voor zowel de ge´ndiceerde leerling als de niet ge´ndiceerde leerling en zijn of haar docent/ leerkracht.
Vanuit de speciale expertise en ervaring geven ambulant begeleiders informatie en tips aan de docent/ leerkracht.

Onze missie is:
"Voor elk kind of jongere een passende begeleiding in de juiste leeromgeving!!!"

CED Groep

 (website)
De CED-Groep is een van de landelijk educatieve dienstverleners. Onze brede ontwikkelactiviteiten richten zich sterk op praktische innovaties; ÚÚn van de redenen waardoor wij stevig naast u kunnen staan in ˙w ontwikkelingen.

Korein Kinderplein

 (website)
Net als op een gezellig plein, vindt u bij Korein Kinderplein verschillende voorzieningen bij elkaar. Met een pedagogisch verantwoorde aanpak en enthousiaste medewerkers nodigen wij uw kind uit om zich te ontplooien. Bij ons vindt uw kind een veilige omgeving, waar het zich op zĺn gemak voelt. Want dat vinden wij net zo belangrijk als u!

Alles voor uw kind
Korein Kinderplein biedt dagarrangementen voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Een gevarieerd en compleet pakket van:
  • Pedagogisch verantwoorde kinderopvang en begeleiding
  • Sportieve, educatieve en creatieve activiteiten
  • Een warme aanpak, die aansluit bij de ontwikkeling en leeftijd van uw kind
Uw kind staat centraal
Voor Korein Kinderplein is elk kind uniek. Daarom hebben wij veel aandacht voor het eigen karakter van uw kind. Bij ons mag iedereen Úcht zichzelf zijn

Ministerie OCW

 (website)
Het ministerie van OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW werkt voor leerlingen, studenten en hun ouders, maar ook voor kunstenaars en museumbezoekers. Voor onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. En ook voor wetenschappelijk onderzoekers en medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

De bewindslieden, leidinggevenden en medewerkers van OCW werken er dagelijks hard aan om voor al deze mensen de gestelde doelen te halen. Zodat iedereen in Nederland goed onderwijs volgt, cultuur kan beleven en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

SZW

 (website)
Het Agentschap SZW voert subsidieregelingen uit op het gebied van sociaaleconomisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen.