MileStones Kinderopvang logo
  Ondersteuningsaanbod voor ge´ntegreerde kinderopvang
 
A A A

Producten kinderopvang project Samen met Anderen

Aan de totstandkoming van de producten hebben medewerkers van de Aloysiusstichting, de Ambulante Dienst Triade en Korein hun bijdrage geleverd. Zij werden daarbij ondersteund door adviseurs van de CED groep uit Rotterdam en OBA Milestones uit Rijen.

In het project Samen met Anderen zijn producten ontwikkeld voor ondersteuning van medewerkers binnen de ge´ntegreerde kinderopvang. De producten zijn ontwikkeld op basis van een vooraf uitgevoerd behoeftenonderzoek onder kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Bij het ontwikkelen van het aanbod is rekening gehouden met het Pedagogisch Kader Kinderopvang en de kwaliteitseisen van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Tevens is gebruik gemaakt van het ecologisch model voor het omgaan met probleemgedrag en van het onderwijscontinuŘm dat is ontwikkeld door de CEDľGroep.

Met het aanbod willen de projectpartners Aloysius en Korein een bijdrage leveren aan het haalbaar en betaalbaar houden van de kinderopvangvoorzieningen in Nederland. De ontwikkeling van de producten is mede mogelijk gemaakt met een subsidie uit de Kinderopvangregeling 2008.

Beschrijving van de producten

De E-planner ge´ntegreerde kinderopvang

De E-planner ge´ntegreerde kinderopvang brengt de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart van kinderen van 4 tot 13 jaar. Bij de applicatie is een handleiding verkrijgbaar waarin staat beschreven hoe het instrument ingezet kan worden binnen een ge´ntegreerde buitenschoolse kinderopvang. Door met het instrument aan de slag te gaan kunnen de medewerkers in de opvang hun activiteitenaanbod beter afstemmen op het individuele kind en de gehele groep.

De E-helpdesk ge´ntegreerde kinderopvang

De E-helpdesk ge´ntegreerde kinderopvang is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ouders en andere belangstellenden vanuit het speciaalľ en regulier onderwijs. Via de helpdesk kunnen door pedagogisch medewerkers vragen gesteld worden over de omgang met kinderen met gedragsproblematiek. Ook ouders en leerkrachten kunnen er met hun informatieve vragen terecht.

De cursus ge´ntegreerde kinderopvang

De cursus ge´ntegreerde kinderopvang is ontwikkeld om pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang in staat te stellen om te gaan met kinderen met gedragsproblemen. Aan het einde van de cursus hebben deelnemers kennis over de meest voorkomende gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en zijn ze in staat deze te duiden. Deelnemers aan de cursus leren ook omgaan met de E-planner en de E-helpdesk en voeren praktijkopdrachten uit binnen de eigen opvang. Daarbij worden ze op de werkvloer gecoacht door trainers van de ambulante dienst van Aloysius. Leidinggevenden binnen de opvang worden nauw betrokken bij de uitvoering van de cursus. Na afloop ontvangen de deelnemers een getuigschrift.