MileStones Kinderopvang logo
  Ondersteuningsaanbod voor geďntegreerde kinderopvang
 
A A A

Cursusaanbod

De cursus kinderopvang maakt onderdeel uit van het totale ondersteuningsaanbod dat door de projectpartners speciaal voor de geďntegreerde buitenschoolse opvang is ontwikkeld in het kader van het project ‘Samen met Anderen’.

Bij het ontwikkelen van het aanbod is rekening gehouden met het Pedagogisch Kader kinderopvang en de kwaliteitseisen van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Verder is gebruik gemaakt van het ecologisch model voor het omgaan met probleemgedrag en van het onderwijscontinuüm dat is ontwikkeld door de CED –Groep.

Cursusonderdelen

1e bijeenkomst: Kennismaking en introductie
2e bijeenkomst: Kinderen met opvallend gedrag
3e bijeenkomst: Observeren waarnemen & interpreteren
4e bijeenkomst: Interpreteren & registreren
5e bijeenkomst: Evalueren en uitreiken getuigschrift