MileStones Kinderopvang logo
  Ondersteuningsaanbod voor geďntegreerde kinderopvang
 
A A A

Home

Gedragsproblematiek in de BSO

Kinderen met ‘gedragsproblemen’ vormen een groeiend probleem in de buitenschoolse kinderopvang. Inmiddels vertoont een vijfde deel van de kinderen in die opvang ‘lastig gedrag’ en dat aantal neemt nog steeds toe. Dat blijkt niet alleen uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en onderzoeksbureau Regioplan. Ook de MO-groep, de brancheorganisatie voor onder meer werkgevers in de kinderopvang, signaleert een toename van kinderen met gedragsproblemen in de buitenschoolse opvang.

Het moeilijke gedrag wordt deels veroorzaakt door stoornissen als ADHD en aan Autisme verwante stoornissen. Voor een deel komt het ook door bijvoorbeeld problemen thuis. De kinderopvang in de regio Weert, de scholen voor primair onderwijs (verenigd in het samenwerkingsverband WSNS Weert), de ASOJ en de gemeente Weert willen voorkomen dat kinderen door hun probleemgedrag op de naschoolse opvang worden geweigerd. Het mag niet zo zijn dat ouders besluiten om die reden hun kinderen maar thuis te houden van het kinderdagverblijf. Dat zou ook haaks staan op de geldende verplichting voor scholen om de dagopvang van kinderen te regelen.

Samenwerkingsverband 'Samen met Anderen'

Het project ‘Samen met Anderen’ is er dan ook op gericht om pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang in de regio Weert in staat te stellen om een integraal aanbod van activiteiten aan te bieden gericht op de ontwikkeling en emancipatie van zowel leerlingen met een zorgindicatie als leerlingen zonder deze indicatie.

Kernpartners in het project zijn de Aloysiusstichting en Korein Kinderopvang. Het totale ondersteuningsaanbod is ontwikkeld in samenwerking met de CED groep, Triade en OBA-MileStones.